За улеснение създадохме режима ON / OFF. Чрез него се деактивира температурният сензор и Вашият BBoil може да работи само в режим “включи” и “изключи”. Тази функционалност се използва широко за управление на термопомпи, напояване, осветление и др. специфични дейности.

Тя вече е налична във Вашия профил и можете да я използвате.