Към безжичния BBoil RF вече можете да свържете 4 температурни датчици. Тази нова възможност позволява да наблюдавате четири отделни помещения и промяната на температурата в тях. Конфигурирането им става бързо, а ефектът от работата им се изразява в по-ниски сметки и по-ефективна работа на системата за отопление.