Page 1 of 1

Wiegand interface

Posted: Wed Mar 06, 2019 10:54 pm
by bojobs
Има ли възможност да се добави Wiegand интерфейс за връзка с контролери за паркинг системи като ZKTeco C3-200 и др. подобни за да може да се ползва техния софтуер?

Re: Wiegand interface

Posted: Thu Mar 07, 2019 10:21 am
by Ivo
В момента не предлагаме тази възможност. Работим по този въпрос и в бъдеще ще имаме решение.