Page 1 of 1

Гасне преди зададената темперетура

Posted: Thu Jan 24, 2019 3:04 pm
by Genkob
Настройвам на 24гр. ббойла ИЗКЛ на 22гр. след 10мин пак пали и чак тогава достига 24гр.

Re: Гасне преди зададената темперетура

Posted: Sun Mar 10, 2019 6:43 am
by Ivo
Какви са настройките на долен и горен хистерезис?