Page 1 of 2

Гасне преди достигане на температурата

Posted: Sat Nov 17, 2018 9:41 am
by Genkov
Здравейте! Настройвам bboil на 23гр температура в помещението, обаче камина гасне доста преди достигането на тази температура. Вчера в помещението беше 19гр, запалих камината, на 20гр изгасна, след което пак запали и вече тогава достигна 23гр. Някой път гасне и пали по 2-3 пъти докато достигне темперетурата. Долен хистерезис 0.5;горен 0.0

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Mon Nov 19, 2018 11:49 pm
by Ivo
Бихте ли предоставили сериен номер на устройството?

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Tue Nov 20, 2018 7:13 pm
by Guest
6GIALV2JSE

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Wed Nov 21, 2018 10:55 am
by Ivo
Моля да ни информирате при следващия проблем. Нужни са ни точна дата и ориентировъчен час.

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Thu Nov 22, 2018 9:44 pm
by Guest
22.11.2018 21:40-41

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Sat Nov 24, 2018 6:27 pm
by Guest
24.11.2018. 18:20-25h

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Tue Nov 27, 2018 4:11 am
by Димитър
Здравейте
И при мен проблема е същия. Рестартира около една минута след като е запалила камината при абсолютно всяко палене било то на график или ръчен режим. Серийния номер е TD4WZ5ED7A.
Моля за помощ!

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Fri Dec 07, 2018 1:42 pm
by Димитър
Забравих да допълня още един проблем, който забелязах. При спиране на интернет независимо от режима на работа (график или ръчен), се изключва и по никакъв начин не може да се включчи до възстановяване на интернет връзката.

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Sat Dec 08, 2018 10:36 pm
by Guest
Защо не получавам отговор на въпросът ми???

Re: Гасне преди достигане на температурата

Posted: Sun Dec 09, 2018 3:53 pm
by Димитър
Изглежда е проблем в определена серия bboil или потребителите не забелязват. В моя случай bboil управлява пелетна камина която запалва 10 минути и веднага след като се запали bboil я изключва за още 10 минути и после пак я пали, минават над 30 минути докато заработи в нормален режим на работа.