Page 1 of 1

Свързавне на bboil към пелетна горелка

Posted: Sat Nov 10, 2018 10:01 pm
by Hmarinov23
Закупих си bboil RF с безжичен темературен сензор и не мога да го свържа към пелетна горелка. От сервиза ме инструктираха как да активирам опцията за термостата.Bboil също е свързан към приложението и към мрежата.Но горелката не изпълнява командите на термостата. При измерване на веригата откъм клемите на bboil не се отчита напрежение.Въпросът ми е дали плоблемът е в уредът bboil или в настройките на горелката?

Re: Свързавне на bboil към пелетна горелка

Posted: Mon Nov 19, 2018 11:29 pm
by Ivo
Здравейте,

От даденото описание оставам с впечатление, че не е BBoil не е свързан правилно. В клемите на релето трябва да свържете фазата на уреда. BBoil няма да подаде само напрежение към уреда. Ролята на BBoil е да прекъсне фазата на уреда. Разгледайте схемата на стр. 200 в ръководството:
https://bboilrf.com/documents/User_manual_BBoil_BG.pdf