Page 2 of 2

Re: Цифров температурен сензор

Posted: Thu Jan 18, 2018 9:24 am
by Ivo
Можете да го направите Вие, съгласно инструкциите в ръководството за работа