Цифров температурен сензор

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 142
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Цифров температурен сензор

Post by Ivo » Thu Jan 18, 2018 9:24 am

Можете да го направите Вие, съгласно инструкциите в ръководството за работа

Post Reply