Препоръки по визуализация на температурите

Post Reply
Veselin Genev
Posts: 1
Joined: Sat Nov 25, 2017 10:39 pm

Препоръки по визуализация на температурите

Post by Veselin Genev » Sun Nov 26, 2017 1:47 pm

Препоръки по визуализация на температурите:
- окръжността или целия кръг, в който се изписва температурата на даден датчик да има същия цвят като графиката за нейното движение;
- аз ползвам общо 4 + 4 датчика. Температурата от осемте датчика изобразена една под друга не се събира на цял екран. Нека четирите дистанционни датчика са визуализирани хоризонтално, а под всеки от тях съответния кабелен датчик. Под тях да е графиката по цяла ширина.

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 140
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Препоръки по визуализация на температурите

Post by Ivo » Sun Nov 26, 2017 5:46 pm

Благодарим Ви! Ще го обсъдим.

Post Reply