Page 1 of 1

Как се прави хард ресет (hard reset) в BBoil RF

Posted: Mon Aug 28, 2017 7:08 pm
by Ivo
В много редки ситуации се налага ресстартиране на устройството до фабричните му настройки, т.нар. "hard reset".
За да се възстанови нормалното функциониране на BBoil RF се налага да бъдат възстановени фабричните му настройки. Този процес е от две много лесни стъпки: Натиснете и задръжте хардуерния бутон за 3 секунди. Отпуснете за около секунда го натиснете отново за нови 3 секунди. След извършване на тази операция BBoil RF е нужно отново да бъде конфигуриран съгласно инструкциите в Ръководството на потребителя.