Как се прави хард ресет (hard reset) в BBoil RF

Post Reply
User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 142
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Как се прави хард ресет (hard reset) в BBoil RF

Post by Ivo » Mon Aug 28, 2017 7:08 pm

В много редки ситуации се налага ресстартиране на устройството до фабричните му настройки, т.нар. "hard reset".
За да се възстанови нормалното функциониране на BBoil RF се налага да бъдат възстановени фабричните му настройки. Този процес е от две много лесни стъпки: Натиснете и задръжте хардуерния бутон за 3 секунди. Отпуснете за около секунда го натиснете отново за нови 3 секунди. След извършване на тази операция BBoil RF е нужно отново да бъде конфигуриран съгласно инструкциите в Ръководството на потребителя.

Post Reply