Интернет връзка

Post Reply
Мирослав М

Интернет връзка

Post by Мирослав М » Wed Apr 19, 2017 3:39 pm

В случай, че временно няма интернет връзка, какви са опциите пред потребителя да управлява газов котел вкъщи?

Възможно ли е установяване на директна връзка с програматора през локалната wi-fi мрежа или поне директно управление на котела като се прескочи програматора (след като вече е бил монтиран)?

martin

Re: Интернет връзка

Post by martin » Wed Apr 19, 2017 4:00 pm

Привет,
при временна загуба на връзка с интернет устрийството продължава работа по предварително зададената програма. Не е възможен контрол през локален интерфейс, но е възможно ръчно включване/изключване на устройството посредством моментно натискане на бутона. Натискането превключва межу изключен / ръчен режим на работа, като в ръчен се използва последно заложената температура.

Guest

Re: Интернет връзка

Post by Guest » Thu Apr 20, 2017 1:41 pm

При условие, че последно заложената температура в ръчен режим е неподходяща:
- Има ли възможност програматора да бъде "прескочен" и да се използва директното управление от котела?
- Възможно ли е програматора да се свърже с интернет ако се използва функция за "wi-fi share" от мобилен телефон? Съответно вече да се направят необходимите настройки през уеб интерфейса.

Как се осигурява сигурността срещу манипулиране на устройството в радиуса на неговия wi-fi обхват? До колкото се вижда в промо-клипа е необходимо просто да се избере локалната мрежа BBoil и през браузър да се заради конкретен IP адрес, за да посочиш на програматора коя wi-fi мрежа да използва.

martin

Re: Интернет връзка

Post by martin » Sat May 06, 2017 5:54 pm

Привет,
устройството е проектирано като интернет термостат и съответно по-голяма част от функциите са само достъпни през интернет. Има възможност за краткотрайна (5-6) часа автономна работа, като след това работата по график не е гарантирана заради изоставане/избързване на часовника. Устройството ползва NTP време, тоест изисква връзка с интернет.

При условие, че последно заложената температура в ръчен режим е неподходяща:
- Има ли възможност програматора да бъде "прескочен" и да се използва директното управление от котела?

Това зависи от модела котел и начина на управление. Винаги може да се добави и допълнителен механичен авариен ключ, който байпасира контролния сигнал от устройството и то може да се управлява ръчно от панела.
- Възможно ли е програматора да се свърже с интернет ако се използва функция за "wi-fi share" от мобилен телефон? Съответно вече да се направят необходимите настройки през уеб интерфейса.
Да, може би това е най-лесният вариант. Ако мобилния хотспот е със същите параметри (ссид,парола) като този, към който е сдвоено устройтвото няма да е необходимо дори ново настройване.
Как се осигурява сигурността срещу манипулиране на устройството в радиуса на неговия wi-fi обхват? До колкото се вижда в промо-клипа е необходимо просто да се избере локалната мрежа BBoil и през браузър да се заради конкретен IP адрес, за да посочиш на програматора коя wi-fi мрежа да използва.
След успешна първоначална настройка устройството спира хот-спот-а за конфигурация. Не е възможно той да се пусне отново освен ако не се натисне бутона за 3 сек.


Last bumped by Anonymous on Sat May 06, 2017 5:54 pm.

Post Reply