Потребителска логика

Post Reply
Ранко
Posts: 4
Joined: Mon Dec 19, 2016 8:08 pm

Потребителска логика

Post by Ранко » Mon Dec 19, 2016 10:25 pm

Какво означава «Създаване на цялостни графици излагане на потребителска логика при създаването на седмичен или месечен график.» Какво означава «потребителска логика»?

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 142
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Потребителска логика

Post by Ivo » Sat Dec 24, 2016 8:08 am

Всеки има своите особености. Някои хора предпочитат по-високи температури, други по-ниски. Имаме потребители, които през зимата поддържат 28 градуса в помещението в диапазона 1:00-5:00 часа сутринта.

Post Reply